ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ХОРТИЦЬКОГО РАЙОНУ

вул. Задніпровська 48а, м. Запоріжжя, 69076

тел. (061)224-92-36, факс (061)277-26-22, E-mail: hortrvo@gmail.com

ВИТЯГ З НАКАЗУ

03.02.2016 № 34р

Про забезпечення супроводу

електронної реєстрації дітей для

зарахування в дошкільні навчальні

заклади та дошкільні підрозділи

начально-виховних комплексів

Додаток 1

до наказу департаменту

від 01.02.2016 №54р

Положення про електронну реєстрацію дітей для зарахування в дошкільні навчальні заклади м.Запоріжжя (нова редакція)

2. Порядок реєстрації дітей в Реєстрі

2.2. Обов’язковою умовою для зарахування дитини до ДНЗ є наявність відомостей про неї в Реєстрі.

2.3. Для реєстрації дитини в Реєстрі заявником мають бути надані наступні відомості (у тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України).

2.3.1. Про дитину:

2.3.1.1. Прізвище, ім’я, по-батькові.

2.3.1.2. Дата народження.

2.3.1.3. ДНЗ, який обрали батьки або особи, які їх замінюють, для здобуття дошкільної освіти.

2.3.1.4. Бажаний рік для зарахування дитини до ДНЗ.

2.3.1.5. Адреса проживання.

2.3.1.6. Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.

2.3.1.7. Інформація про наявність встановлених пільг (категорія, тип/номер/дата видачі, електронна копія відповідного документа).

2.3.2. Про батьків:

2.3.2.1. Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.

2.3.2.2. Адреса проживання.

2.3.2.3. Контактні дані (телефони – міський, мобільні, електронна адреса).

2.4. Внесення на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» http://reg.isuo.org/ до Реєстру відомостей про дітей здійснюється у такий спосіб:

2.4.1. батьками або особами, які їх замінюють:

2.4.1.1. батьки або особи, які їх замінюють, вносять необхідні відомості до Реєстру й прикріплюють скан-копію Свідоцтва про народження дитини (у випадку, якщо є пільги щодо влаштування до ДНЗ – скан-копію документа, що підтверджує пільги). За умови внесення всіх необхідних даних та відповідності їх прикріпленим скан-копіям заявка отримує постійну реєстрацію за первинною датою подання заявки.

2.4.1.2. батьки або особи, які їх замінюють, вносять необхідні відомості до Реєстру без скан-копії Свідоцтва про народження дитини (без скан-копії документа, що підтверджує пільги), протягом 10 днів з дня подання заявки звертаються до реєстратора ДНЗ або до територіального реєстратора для підтвердження достовірності внесених відомостей з оригіналами документів.

2.4.2. реєстратором ДНЗ або територіальним реєстратором (за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють) із заповненням заявки в присутності заявника за встановленою формою;

2.5. Реєстратор ДНЗ/територіальний реєстратор зобов’язаний надати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заявки, а також надати доступ до інформації, яка міститься в Реєстрі, згідно з чинним законодавством України.

Реєстратор ДНЗ/територіальний реєстратор при збереженні даних для отримання постійної реєстрації враховує наявність відповідно до заявки вікової групи у ДНЗ.

2.6. Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо).

Якщо відомості, зазначені у заявці, відповідають оригіналам документів, то заявка отримує постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки.

Заявка буде відхилена з Реєстру у випадках, якщо:

– відомості вказані не державною мовою або відмінні від даних у документах;

– дані в обов’язкових для заповнення полях відсутні;

– протягом 10 днів з дня самостійного подання заявки батьки не звернулись до реєстратора ДНЗ/територіального реєстратора для підтвердження достовірності внесених відомостей з оригіналами документів.

2.7. Заявник має можливість обрати лише один ДНЗ для реєстрації своєї дитини . Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі, відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.

2.8. Заявник (особа, яка здійснює внесення відомостей до Реєстру за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють) несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

2.9. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

2.10. Вилучення відомостей про дитину здійснюється:

2.10.1. Особисто заявником, за його власним бажанням, при цьому причиною відхилення заявки буде визначено «Відхилено автором заявки».

2.10.2. Реєстратором ДНЗ на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ шляхом зміни «Отримано направлення» на «Зараховано».

2.10.3. Територіальним реєстратором за поданням завідувача ДНЗ у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначених цим Положенням.

2.10.4. Територіальним реєстратором у разі відсутності документів, які підтверджують пільги та при виявленні фальсифікації персональних даних в заявці (ПІпоБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження), яка самостійно подавалась батьками або особами, які їх замінюють.

2.11. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

2.12. У випадку, якщо діти не зараховані до ДНЗ у бажаному році через недостатню кількість місць/відкладення заявок відомості про них, які містяться в Реєстрі, автоматично переносяться на наступний рік.

2.13. При вивільненні місць територіальний реєстратор видає Направлення першій дитині відповідного віку в Реєстрі цього ДНЗ та змінює статус заявки у картці дитини на «Видано направлення», при цьому батьки дитини, або особи, які їх замінюють, отримують відповідне повідомлення на заявлену ними електронну адресу.

2.14. По отриманні повідомлення про зміну статусу заявки у картці дитини на «Видано направлення» заявник (з числа батьків або осіб, які їх замінюють) повинен упродовж 10 робочих днів звернутись до територіального реєстратора/реєстратора ДНЗ. Після видачі Направлення батькам або особам, які їх замінюють, територіальний реєстратор змінює статус заявки на «Отримано направлення».

При наявності встановлених для влаштування у ДНЗ пільг заявник (батьки або особи, які їх замінюють) після зміни статусу заявки на «Видано направлення» повинен упродовж 10 робочих днів надати територіальному реєстратору оригінали та копії документів, що підтверджують встановлені пільги.

3. Порядок зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів

3.4. У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу ДНЗ окрім Направлення, виданого територіальним відділом освіти, молоді та спорту управління освіти і науки Департаменту/управлінням освіти і науки Департаменту, документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):

3.4.1. Заява батьків або особи, яка їх замінює.

3.4.2. Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

3.4.3. Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

3.4.4. Свідоцтво про народження дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 239

Коментарi